0

ต้นกำเนิดของเตารีด

2015-07-22 18:03:12 ใน Activities » 0 44526  


 “อุดเตา” เป็นภาษาไทยโบราณ ใช้เรียกเครื่องใช้ที่ปัจจุบันเราเรียกว่า “เตารีด” และเป็นเตารีดที่ใช้กันในสมัยก่อนเมื่อประมาณ 50 ปีมาแล้ว

            เตารีดใช้ถ่าน จะทำด้วยทองเหลืองหล่อฝาด้านบนมีบานพับด้านท้ายเตา(เปิดฝาบนหงายขึ้น) ด้านปลาย มีสลักงอๆ ที่ใช้แรงโน้มถ่วงเป็นตัวทำให้ล็อก จะเปิดได้โดยหาฉนวนความร้อนเขี่ยเบาๆก็จะเปิดออกได้โดยง่าย ในการใช้งานนานๆ อาจจะต้องเติมถ่าน หรือ เขี่ยถ่านให้ขี้เถ้าล่วงลงไป จะต้องเปิดฝาเพื่อการดังกล่าว ในเตาที่ด้านล่างจะมีตะแกรง เหล็กหล่อสูงราว 1ซม. จากพื้นและขอบล่างจะมีรูเล็กๆให้อากาศเข้ามาช่วยการเผาไหม้แบบช้าๆ การใช้งานจะติดถ่านจากเตาถ่านธรรมดาก่อน เมื่อเริ่มติดดีแล้วก็จะคีบมาใส่เตา กลบด้วยขี้เถ้าพอประมาณ เพื่อไม่ให้ร้อนเกินไป (เหมือนการปิ้งกล้วย) มิฉะนั้นผ้าอาจไหม้ได้โดยง่าย ต้องใช้ความชำนาญในการใช้พอสมควรว่า จะคุมความร้อนเย็นของเตาให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าที่จะทำการรีด ปรับโดยเติมขี้เถ้าหรือเขี่ยออกให้ถ่านร้อนขึ้น (อากาศเพิ่มมากขึ้น)

            เตารีดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน หรือที่ภาษาอักฤษเรียกว่า iron คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าโดยใช้ความร้อน, รูปร่างเป็นอุปกรณ์ที่มีฐานล่างเป็นโลหะเรียบรูปสามเหลี่ยม และด้านบนมีมือจับ สามารถหยิบยกได้ ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าและใช้สำหรับรีดวัสดุสิ่งทอให้เรียบ ปัจจุบันมีการนำเอาสารเคลือบเทฟลอนมาเคลือบแผ่นฐาน เพื่อเพิ่มความลื่นและใช้งานได้สะดวก

            ผู้ประดิษฐ์เตารีดไฟฟ้าเป็นคนแรก (โรเบิร์ต แฮร์ ชาวอเมริกัน ในปี พ.ศ.2324) โดยเค้ามีความคิดว่า การใสเสื้อผ้าที่เรียบไม่ยับเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดี เตารีดไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนที่อำนวยความสะดวกในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

            1. เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา (Electric Iron)

            2. เตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automatic Electric Irons)

            3. เตารีดไอน้ำ (Electric Steam Iron)
ขอบคุณที่มา
 • http://th.wikipedia.org/wiki/เตารีด
 • http://noo-ddd.blogspot.com/2011/07/blog-post_11.html
 • http://www.mmv.ac.th/supphapong/sci%20926.html
 • www.nc.ac.th/nc/research/kousomchai/Instruction/som27.ppt